tauwriothermie.jpg

SECTORNIEUWS 22/06/2017

Riothermie voor zwembad Urk

De gemeente Urk (Nederland) heeft voor een innovatief systeem gekozen voor de verwarming van het gemeentelijk zwembad. Het maakt gebruik van warmteterugwinning uit het rioolwater (riothermie) in combinatie met koude- en warmteopslag (KWO). Daarmee is het de eerste installatie van dit type in Nederland. Het hele proces werd begeleid door Tauw, het gespecialiseerde studiebureau in milieuvriendelijke oplossingen. Tauw bracht voor de gemeente de kansen en risico’s in kaart. Daarna werd een business case uitgewerkt, die diende als basis voor de besluitvorming. In samenwerking met Stowa, Rioned, de gemeente Urk en het waterschap heeft Tauw verder een monitoringplan opgesteld om de efficiëntie van het systeem en de effecten op de afvalwaterketen te meten. Een innoverende techniek zoals riothermie staat immers niet op zichzelf, maar moet in een totaalconcept worden ingebed. In dit geval werden riothermie, KWO en restwarmte uit spoelwater gecombineerd tot een duurzame en gasloze verwarming.

www.tauw.be/water/energie-uit-de-waterketen