jolalekdetectie.jpg

PRODUCTNIEUWS 31/08/2017

Lekdetectie door plaatelektroden

De Jola-lekdetectiesensoren activeren een alarm in geval van vloeistoflekkage. De aanwezigheid van een vloeistof, geleidend of niet geleidend, op de grond of een tussenvloer, zorgt voor een contact tussen de twee plaatelektroden (zie foto) waardoor een alarm wordt geactiveerd. Deze sensoren zijn aansluitbaar op elektrode-relais, een alarmcentrale of een PLC. De lekdetectie, de elektrode-relais en de alarmcentrale zijn verkrijgbaar bij Bowi Pumps & Levels.

www.bowipumps.be